Muinsuskaitsetööd

Muinsuskaitse alla kuuluvate ehitiste puhul sätestatakse seadusega mitmed piirangud ning ehitustöid võib teha vaid eritingimuste alusel. Eritingimused annavad nii omanikule kui Muinsuskaitseametile täieliku ülevaate hetkeolukorrast ning vajalikest tehtavatest töödest – kaardistatakse kõik säilitamist vajavad elemendid ning määratakse lubatud kasutatavad materjalid ning luuakse nimekiri detailidest, mida säilitada ning mida vahetada sarnasega.

Omame Muinsuskaitseameti tegevusluba ning koostame eritingimuste dokumendid, pakume ka muinsuskaitsealast järelvalvet restaureerimis- ning ehitustöödel. Tegevusloaga saate tutvuda siin.